جشن فراموش شده میانه زمستان (گاهنبار)

جشن فراموش شده میانه زمستان (گاهنبار)

جشن میانه زمستان

جشن میانه زمستان یکی از جشن های ملی و مردمی ایرانیان باستان بوده است که به مرور زمان کمرنگ و کمرنگ تر شده و امروزه به دست فراموشی سپرده شده است، در روزگاران قدیم در نیمه زمستان یعنی 15 بهمن ماه هر سال جشنی برگزار می شده و به شادی و پایکوبی می پرداختند.برای آشنایی بیشتر با این جشن با ایران نیهون همراه باشید.

جشن های ایرانی به جشن های ملی و مردمی گفته می شود که دارای ریشه تاریخی و ایرانی هستند و از دوران باستان تا به امروز باقی مانده اند، تعدادی از این جشن ها که هنوز باقی مانده و کم وبیش هنوز زنده است همانند جشن نوروز و … و جشن فراموش شده میانه زمستان که از جمله این جشن های باستانی هستند.

جشن میانه

با کمی بررسی جشن ها و رویدادهای تاریخی ایران متوجه می شویم که ایرانیان باستان فرهنگی شاد داشته اند و غم و اندوه در آن جایی نداشته است اما با مرور زمان این جشن ها به دست فراموشی سپرده شده است و یکی از جشن های فراموش شده می باشد که دلیل فراموشی آن نیز مشخص نمی باشد.

در ایران باستان و درست در 15 بهمن ماه در حالی که 45 روز از زمستان گذشته است جشنی به نام جشن فراموش شده میانه ی زمستان گرفته می شود که از جشن های باستانی ما ایرانیان بوده است و جزء آیین ها و بزرگداشت های باستانی ما ایرانیان می باشد که به مرور زمان به فراموشی سپرده شده است.

در جشن فراموش شده میانه ی زمستان مردم همگی به شادی و پایکوبی می پرداختند زیرا اعتقاد داشته که بعد از گذر 45 روز اول زمستان کمر غول سرما شکسته است و به زودی درختان و زمین شروع به نفس کشیدن می کند و شروع سرسبزی و بهار می باشد.

گاهنبار چیست؟

ممکن است به گوش شما جشن میانه زمستان گاهنباری خورده باشد و این سوال برایتان شکل گرفته باشد که گاهنبار چیست؟ و نقش آن در جشن میانه ی زمستان چست؟ گاهنبار یا گاهبار یا گهنبار بنابر نوشته های اسطوره های زرتشتی و آریایی در واقع همان 6 روزی است که خداوند عزوجل دنیا را آفریده است.هریک از گاهنبار ها درست زمان دگرگونی های اساسی برای کشاورزان رخ می دهد و این دگرگونی ها با خود جشن و شادی می آورد و هریک از این جشن های شش گانه با خود 5 روز جشن و پایکوبی به همراه داشته است و روز آخر هر جشن مهمترین روز آن بوده است.

نظرتان را بنویسید
نظر
نام
ایمیل