سفارت

سفارت

لیست سفارت‌ خانه ها و کنسولگری های واقع در تهران همراه با آدرس و شماره تلفن سفارتخانه ها و اطلاعات مربوط به اخد ویزا در ایران نیهون به ثبت رسیده، سفارت نمایندگی دائم یا موقت یک کشور در کشوری دیگر می‌باشد. طبق «قرارداد وین درباره روابط سیاسی» (ماده بیست و دو، بیست و چهار و سی‌ام) سفارت خانه‌ها، بایگانی، اسناد این مکان‌ها و همچنین محل اقامت مأموران از مصونیت سیاسی برخوردارند. این بدان معناست که کشور میزبان کلیه تدابیر لازم جهت محافظت از اماکن دیپلماتیک در برابر تجاوز و خرابکاری را اتخاذ نماید و حافظ امنیت آنان باشد.

برخلاف باور رایج سفارت هر کشور قلمرو مستقل آن کشور نبوده و بخشی از خاک آن محسوب نمی شود. و فقط از اجرای برخی قوانین محلی در محدوده خود معاف هستند، بلکه به نظر می‌ رسد این باور اشتباه ریشه در مصونیت‌ کامل دیپلماتیک دارد که در قرارداد وین به آنها اشاره شده‌ است. از آن جمله میتوان به این مورد اشاره کرد که «مأمورین کشور میزبان جز با کسب اجازه از مسئول سفارت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت.»  باین وجود حمله به سفارت یک کشور، میتواند حمله به خاک آن کشور هم محسوب شود.

وظیفه سفارت ها :

1- حافظ منافع کشور میهمان و رایزنی درباره آنها. 2- مشاوره با دولت خود درباره فرصت های همکاری تجاری ، اقتصادی ، سیاسی و … . 3- دادن وقت سفارت و صدور ویزا در صورت صلاح دید برای افراد متقاضی سفر به کشور میهمان. 4- واسطه گفتگو و رایزنی میان دولت کشور میهمان و میزبان. 5- رسیدگی به امور مهاجرت افراد متقاضی و دادن اقامت کوتاه یا بلند مدت به آنها در صورت صلاح دید.