• خانه
  • رویداد ها
  • برنامه کامل جام جهانی؛ تاریخ و ساعت بازی های جام جهانی 2018 روسیه

برنامه کامل جام جهانی؛ تاریخ و ساعت بازی های جام جهانی 2018 روسیه

فهرست مطالب

برنامه بازی های جام جهانی 2018 روسیه

تاریخ و ساعت بازی های جام جهانی 2018 روسیه به وقت ایران تفکیک شده براساس دیداری های مرحله گروهی جام جهانی, دیداری های مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی , دیداری های مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی, دیدار نیمه نهایی جام جهانی,دیدار رده‌بندی جام جهانی و دیدار فینال جام جهانی 2018 روسیه قرار داده شده است.

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A جام جهانی

گروه A جام جهانی : روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بازی روسیه عربستان

۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بازی مصر اروگوئه

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی روسیه مصر

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بازی اروگوئه عربستان

۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ بازی اروگوئه روسیه

۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ بازی عربستان مصر

گروه B جام جهانی

گروه B جام جهانی: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت

۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بازی ایران مراکش

۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی اسپانیا پرتغال

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بازی پرتغال مراکش

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی ایران اسپانیا

۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی ایران پرتغال

۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی مراکش اسپانیا

گروه C جام جهانی 2018

گروه C جام جهانی: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

تاریخ و ساعت

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ بازی فرانسه استرالیا

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ بازی پرو دانمارک

۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بازی فرانسه پرو

۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بازی استرالیا دانمارک

۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ بازی دانمارک فرانسه

۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ بازی استرالیا پرو

گروه D جام جهانی 2018

گروه D جام جهانی: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ بازی آرژانتین ایسلند

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ بازی کرواسی نیجریه

۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی آرژانتین کرواسی

۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بازی ایسلند نیجریه

۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی آرژانتین نیجریه

۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی کرواسی ایسلند

گروه E جام جهانی 2018

گروه E جام جهانی: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بازی کاستاریکا صربستان

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی برزیل سوئیس

۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بازی برزیل کاستاریکا

۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی سوئیس صربستان

۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی صربستان برزیل

۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی سوئیس کاستاریکا

گروه F جام جهانی 2018

گروه F جام جهانی: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بازی آلمان مکزیک

۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بازی سوئد کره جنوبی

۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی آلمان سوئد

۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بازی کره جنوبی مکزیک

۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ بازی کره جنوبی آلمان

۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ بازی مکزیک سوئد

گروه G جام جهانی 2018

گروه G جام جهانی: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت

۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بازی بلژیک پاناما

۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی انگلیس تونس

۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بازی بلژیک تونس

۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بازی انگلیس پاناما

۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی انگلیس بلژیک

۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی پاناما تونس

گروه H جام جهانی 2018

گروه H جام جهانی: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

تاریخ و ساعت

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بازی لهستان سنگال

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بازی کلمبیا ژاپن

۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بازی ژاپن سنگال

۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ بازی لهستان کلمبیا

۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ بازی ژاپن لهستان

۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ بازی کلمبیا سنگال

دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی

بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰

بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰

بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰

بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰

بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی

بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰

بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰

بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰

بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی

بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی

بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال

بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

فهرست مطالب

موارد مشابه
دیدگاه‌ها
اشتراک در
اطلاع از
امتیاز دهی
شرح تجربه
تجربه
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها