کویر بافق استان یزد

کویر بافق استان یزد

نقد و بررسی

توضیحات

کویر بافق

کویر بافق که به نام «کویر درانجیر» هم شهرت دارد، نام کویری در نزدیکی شهر بافق در استان یزد ایران است که در فرورفتگی مشرق یزد یا فرورفتگی اصلی کویر یزد قرار دارد.

بافق در حدود ۷۵ کیلومتر طول و 20 کیلومتر عرض دارد و مساحت آن در حدود ۷۵۰ کیلومتر مربع برآورد می‎شود. پوشش خاک این کویر به نسبت 60 به 40، زمین‎های رسی و شوره‎ زار است. زمین‎ های رسی بخش جنوبی و شمال غربی این کویر را پوشانده‌اند.

رودخانه‌های جنوبی باعث تراکم زیاد گیاهان شور زیست در قسمت جنوبی این کویر شده‌اند، در حالی که در قسمت‌های شمالی یا نزدیک سطح نمکزار به علت افزایش شوری زمین گیاهی مشاهده نمی‌شود.

تنها در حاشیه کویر است که گیاهان شور پسند همچون اشنان و گز را می‎توان دید. در خارج از منطقه کویر در زمین‎هایی که شوری خاک کمی کاهش می‎یابد، تاغ، گون، اسفناج وحشی، تره تیزك، كاكوتی، فرفیون، گل گندم، شقایق كوهی، انغوزه، زنبق صحرایی، ملیكا، خارشتر، كلاه میرحسن، كاروانكش، افدرا، اسكنبیل، تاغ، قیچ، پرند، گز، گل كتانی، بابونه ای، شب بوی صحرایی، تلخك، اسفند ، علف شور، كلپوره و شیرینک می‎رویند. در حاشیه نمکزار هم گونه‎های مختلف گیاهی شامل انجیر وحشی، درمنه، رندک، بهوه شور، اشنان، آویشن، عجوه، اردلک، سمیسک، گون، بادام کوهی، بنه، قیچ، تاغ، گز، خارشتر، اسپند، تلخه بیان، کلاه میرحسن و اسکنبیل به چشم می‎خورند.

کبک، تیهو، باقرقره شکم سیاه، سنگ چشم خاکستری، چکاوک بیابانی، زاغ بور، دلیجه، دودوک و انواع مختلفی از پرندگان شکاری و گنجشک سانان از مهم‎ترین پرندگان منطقه هستند.

برای دسترسی به این کویر، مسیر یزد به بافق از قسمت جنوبی این کویر عبور می‌کند و مسیر دیگر مسیر آسفالته بافق به حسن‌آباد است که پس از حسن‌آباد مسیر خاکی می‌شود و به خرانق منتهی می‌گردد. این مسیر از حاشیه شرقی کویر عبور می‌کند.

منبع : visitiran.ir/fa