منطقه انگورستانی دامغان

منطقه انگورستانی دامغان

نقد و بررسی

توضیحات

منطقه انگورستانی

منطقه چشمه انگورستانی دهکده دهخدا در شمالی ترين قسمت دره سرسبز تويه دروار در شهرستان دامغان قرار گرفته واقع شده است. آب این منطقه برای آبياری و آشامیدن مصرف می شود.روستای دهخدا در دامغان دارای درختان انگور بسیاراست. چشمه ای در این منطقه از دل زمین می جوشد. نام این چشمه را به واسطه فراوانی انگور، انگورستان نهاده اند. برخی مردم محلی این چشمه را قل قل می نامند. فضای دلنشین روستا، چشمه ای خروشان، هوایی خنک در زیر سایه سار درختان تنومند بید، آسمانی بی ابر شما را به این منطقه فرا می خوانند

از زیبایی های این منطقه می توان به موارد زیر اشاره کرد: آب زلال چشمه ، شرايط اقليمی توام با آسايش آن در دوره های گرم سال، چشم انداز دره ای که چشمه مشرف بر آن است، وجود آبشارها و آبشارک های فوق العاده زيبا ، باغ های ميوه و وجود مردمان خونگرم و مهربان.

منبع : visitiran.ir/fa