سواس بافی هرمزگان

سواس بافی هرمزگان

نقد و بررسی

توضیحات

سواس بافی

سواس نوعی پاپوش است با یک کفی و دو بند روی پا که از وسط دو انگشت عبور می کند و یک بند در عقب ساخته می شده است سواس را با الیاف خرما  می بافند و در بشاگرد و فین با برگ داز ساخته می شده است که نوع زنانه و مردانه آن متفاوت است.

بافت آن نیاز به تبحر خاصی دارد و این سازه را از لیف درخت خرما که آن را سیس می گویند و گیاهی به نام داز درست می کنند. به این گونه که برگ های کوچک پا جوش را جدا کرده و در آفتاب می گذارند تا خشک شود و بعد آن را می کوبند و مقداری را برای چله و تار به صورت فشرده می تابند و مقداری را نیز نیمه تاب و در واقع به عنوان پود تهیه می کنند.

بافت سواس توسط توسط این تار و پود صورت می گیرد و برای محکم کردن سواس به پاها هم طنابی به همین جنس استفاده می شود. در مرحله بعد برگ های رشته رشته را هم سطح کف پا می بافند برای این که برگ های بافته شده محکم و سفت شوند در هنگام بافتن بعد از مقداری بافتن با دست فشار می دهند تا فشرده وپرس شود این پاپوش هم سطح کف پا بافته می شود ولذا هر طرف  آن را بندی می گذارند.

برای زدن بند  بر روی سواس از دو مدل مردانه و زنانه استفاده می کنند. بند را  از پارچه چیلک می بافند و با سوزنی که دروش گویند بر روی کف سواس دوخته می شود. برای دوخت بند بر روی سواس سوزن را از زیر سواس وارد کرده و از رودر می آورند سپس در نقطه ای دلخواه روی سواس فرو می برند.

طول سواس 28متر و پهنای آن 8 سانتی متر است. برای سواس مردانه  بندی در پشت پا نیز در نظر گرفته شده است.

منبع : https://www.visitiran.ir/fa