سازه های آبی شوشتر

سازه های آبی شوشتر

نقد و بررسی

توضیحات

سازه های آبی شوشتر

مجموعه سازه های آبی شوشتر از بندها، پل ها، کانال ها، آسیاب ها، آبشارها و تونل های بزرگ هدایت آب تشکیل شده است.این مجموعه سازه های آبی به عنوان بزرگ ترین مجموعه صنعتی پیش از انقلاب صنعتی بوده است که از زمان هخامنشیان تا ساسانیان جهت بهره گیری بیشتر آب ساخته شده است. برای آشنایی بیشتر با سازه های آبی شوشتر با ایران نیهون همراه باشید.

مجموعه سازه های آبی شوشتر یکی از جاهای دیدنی خوزستان می باشد که بسیار مورد علاقه توریستان و گردشگران و دوستداران ایرانگردی قرار گرفته است.

سازه های آبی شوشتر خوزستان از نظر سازمان یونسکو شاهکاری از نبوغ و خلاقیت نامیده شده است و بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به طور کلی مجموعه سازه های آبی شوشتر موزه زنده صنعت آب ایران باستان را نشان می دهد.این سازه کانال انحرافی در رود کارون داشته که در عهد باستان با هدف ایجاد خندقی بزرگ دور تا دور شهر شوشتر و برای جلوگیری از تاخت و تاز مهاجمان حفر شده بود.در زمان باستان روی این خندق چندین پل و دروازه ساخته شده است تا به درون شهر شوشوتر راه داشته باشند و رفت و آمد به داخل شهر کنترل می شده تا دشمنان به راحتی نتوانند وارد شهر شوشتر شوند.

سازه های آبی شامل چندین بخش می باشد که آبشارها، آسیاب های آبی، بند برج عیار و نیایشگاه صایبین، بند ماهی بازان یا بند خدا آفرین، قلعه سلاسل، کانال داریون، پل بند شادروان، بند خاک، پل بند لشگر و پل شاه علی و بند شرابدار و … می باشد.

بند میزان

بند میزان سازه ای ساخته دست انسان می باشد که قدمت آن به دوره ی ساسانیان باز می گردد و به دستور شاپور اول ساخته شده است، کاربرد این بند برای میزان یا تنظیم کردن آب رودخانه کارون بین دو شاخه بوده است، بند میزان آب رودخانه کارون را به دو قسمت تقسم می کرده و آن را به نسبت های 2 و 4 در رودهای گرگر و شطیط جاری می کرده است.

برج کلاه فرنگی

برج کلاه فرنگی شوشتر اثری برجای مانده از دوره ی قاجار می باشد که در کنار رود شطیط واقع شده است، این برج بر بلندای تپه ای کوتاه ساخته شده و به بند میزان اشراف دارد که به منظور نظارت بر جریان و شدت رودخانه ساخته شده است.

رودخانه دست کند گرگر

نهر گرگر رودخانه ای مصنوعی با 40 کیلومتر طول است که در شمال شهر شوشتر می باشد و توسط بند میزان از رود کارون جدا می شودو به سوی جنوب شهر می رود.این رودخانه جز مجموعه سازه های آبی شوشتر در فهرست آثار ملی ایران نیز ثبت شده است.

مجموعه آبشار ها و آسیاب ها

مجموعه آبشارها و آسیاب ها از مهمترین بخش های این مجموعه می باشد که در کنار پل بند گرگر و در مسیر رودخانه دست کند گرگر قرار گرفته است. محوطه ی آبشار ها و سازه های آسیاب را از مصالح بوم آورد و سنگ خارا و ملات آهک و ساروج ساخته اند. بطور کلی این مجموعه به سه بخش محوطه غربی، شمالی و محوطه ی شرقی تقسیم می شده است.

تصاویر