تالاب روستای گرمه

تالاب روستای گرمه

نقد و بررسی

توضیحات

تالاب روستای گرمه

این تالاب بدون شک یکی از بی نظیرترین تالابهای شهرستان خوروبیابانک در روستای گرمه می باشد که بیشتر طول سال پراز آب است و فقط در مدت محدودی آن هم در تابستان کم آب می شود. این تالاب زیستگاه بسیاری از پرندگان آبزی نیز می باشد و تنها تالابی است در روستای گرمه که دست نخورده و به شکل اولیه باقی مانده است. شایان ذکر است که این روستا در 30 کیلومتری جنوب خور قرار دارد مردمان گرمه دارای زبان قدیمی هستند و خور را «هسب» می‌گویند. قلعه، قبرستان کشته‌ها، امامزادگان و استودان گبرها از جمله آثار تاریخی روستای گرمه محسوب می‌شوند. مهمترین منبع آب زیر زمینی در روستای گرمه، چشمه کیخستان می باشد که آب مصرفی روستا نیز از طریق این چشمه ها وچاه ها تامین می شود.

آدرس : ایران، استان اصفهان، ۴۰ کیلومتری شهرستان شهرستان نایین، بخش خور و بیابانک، روستای گرمه

منبع : visitiran.ir/fa