0
0

پروازهای خروجی هواپیمائی چابهار در کدام ترمینال انجام میشود؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

خروجی  : ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد

ورودی :  ترمینال 6 فرودگاه مهرآباد

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*