ویزه سیاحتی برای اتباع افغانی صادر میشود یاخیر اگر ویزه سیاحتی تا چند روز است

0
0
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*