میخواستم ویژه کاری عمان را از ایران بگیرم جهت اخذ ویژه چه شرایط برای اتباع وجود دارد

0
0

من اتباع افغان هستم پس سقوط دولت قبلی افغانستان به ایران آمدم بنا میخواهم ویزه عمان را بگیرم

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*