1
0

این پایانه خلخال چرا پاسخگو تلفن نیست

چرا کسی پیگیری نمیکنه

چرا کسی پاسخگو نیست این چه نحوه خدمت رسانی هستش

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*