سلام تشکر از اینکه پیام جواب دادی آیا ویزه. مهاجرتی تشکر

0
0

سلام مه گیتی امینی هستم در نظام جمهوری افغانستان یک ثارنوال نظامی بودم در و فعلی در کشور ایران هستم در یک بعداقتصادی میخواهم به کشور پناهنده شوم

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*