سلام ، حرکت قطار تبریز به مشهد شماره ۴٨٨ از میدان راه آهن سوار می‌کنند ؟ظاهراً یک سری از حرکت قطارها از مسیر جدید باسمنج صورت می پذیرد؟

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*