5
0

بنده به همراه همسرم با ویزای کار و شرایط بلوکارت وارد آلمان شدم و درخواست صدور بلوکارت نیز دادم.
ولی تا زمان صدور بلوکارت، به ما گواهی موقت Fiktionsbescheinigung از نوع
der Aufenthaltstitel als fortbestehend § 81 Abs 4 AufenthG دادند.
سوال بنده این است که آیا ما میتوانیم با این گواهی و قبل از تاریخ انقضا آن بدون مشکل به ایران سفر کرده و بازگردیم؟
بنده از مرجع صادر کننده در آلمان پرسیدم و اعلام کردند به هیچ وجه مشکلی نیست. سوال بنده در خصوص ایران است که آیا این گواهی مورد تایید در ایران هنگام خروج می باشد؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*