0
0

مه میخوام ویزه تحصیلی اپلای کنم دعوت نامه از پوهنتون بر مه روان میکنه استتمنت بانکی چی رقم باشه تا قبول کنه سفارت

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*