0
0
  1. آیا برای تاخیر پرواز تهران یزد روز 5شنبه18خرداد که با 4 ساعت تاخیر پرواز انجام شده جریمه تعلق میگیرد
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*