حد اقل اعتبار پاسبورت برای سفر به ترکیه چند روز است؟ اگر در طی دو ماه چند بار خروج از کشور ترکیه داشته باشیم مدت ۹۰ روز چگونه م۸اسبه می شود؟ ایا نیم سال اول و دوم منظور می شود؟

0
0
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*