باسلام زنگ زدم به سفارت گفت اشتباه میخواستم بدونم بجوز نیروی افغان نیروی ایرانی هم برای جنگ جذب میکنند

0
0

باسلام زنگ زدم به سفارت گفت اشتباه میخواستم بدونم بجوز نیروی افغان نیروی ایرانی هم برای جنگ جذب میکنند

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*