0
0

اگر کسی کرونا باشد و با قطار مسافرت کند و هم اتاقی ها بفهمند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و مسولیت مسولین قطار چه واهد بود در قبال این مسافر؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ نیازی به ثبت نام نیست با پر کردن نام و ایمیل پاسخ خودتان را  ثبت کنید.
نام*
ایمیل*