ترمینال بجنورد

ترمینال بجنورد

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال مسافربری بجنورد

آدرس پایانه مسافربری : خراسان شمالی، بجنورد، کمربندی 42 متری، نرسیده به میدان دفاع مقدس، ترمینال بجنورد

تلفن ترمینال : 05832252002

شرکت ها و تعاونی ها

سیروسفر

شرکت مسافربری : سیروسفر پایانه مسافربری بجنورد

شماره تلفن تعاونی : 05832253066

پیک معتمد

شرکت مسافربری : پیک معتمد پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی 2)

شماره تلفن تعاونی : 05832250600

ایران پیما

شرکت مسافربری : ایران پیما پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی 1)

شماره تلفن تعاونی : 05832253336-05832252002

ترابر بی تا

شرکت مسافربری : ترابر بی تا پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی 15)

شماره تلفن تعاونی : 05832253434

تک سفر ایرانیان

شرکت مسافربری : تک سفر ایرانیان پایانه مسافربری بجنورد

شماره تلفن تعاونی : 05832720500

میهن نور آریا

شرکت مسافربری : میهن نور آریا  پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی 4)

شماره تلفن تعاونی : 05832252185

کیان سفر پاسارگاد

شرکت مسافربری : کیان سفر پاسارگاد پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی ۵)

شماره تلفن تعاونی :

ایمن سفر

شرکت مسافربری : ایمن سفر پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی ۶)

شماره تلفن تعاونی :

عدل

شرکت مسافربری : عدل پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی ۷)

شماره تلفن تعاونی :

لوان نور

شرکت مسافربری : لوان نور پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی ۸)

شماره تلفن تعاونی :

راه پیما

شرکت مسافربری : راه پیما پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی ۹)

شماره تلفن تعاونی :

گیتی نورد

شرکت مسافربری : گیتی نورد پایانه مسافربری بجنورد

شماره تلفن تعاونی :

جوان سیر ایثار

شرکت مسافربری : جوان سیر ایثار پایانه مسافربری بجنورد

شماره تلفن تعاونی :

ماهان سفر

شرکت مسافربری : ماهان سفر پایانه مسافربری بجنورد

شماره تلفن تعاونی :

رویال سفر بجنورد

شرکت مسافربری : رویال سفر پایانه مسافربری بجنورد

شماره تلفن تعاونی :

مقاصد خروجی ترمینال

ترمینال شرق –  ترمینال جنوب – شهریار – پایانه قمپایانه دولت ساری – پایانه مسافربری آمل – پایانه مسافربری بابل – پایانه مسافربری قایم شهر – پایانه مسافربری کرج – پایانه مسافربری اصفهان – پایانه مسافربری مشهد  – پایانه مسافربری قوچان – پایانه مسافربری جاجرم – پایانه مسافربری گرمه – پایانه گرگان

مقاصد ورودی ترمینال

پایانه شرق – شهریار – ساری – آمل – بابل – بهشهر – محمودآباد – تنکابن – نور – عباس آباد – پایانه کرج –  پایانه صفه (اصفهان )، پایانه کاوه (اصفهان ) – پایانه مسافربری معراج مشهدپایانه زاهدانپایانه گرگان – قوچان – جاجرم – گرمه