ترمینال قزوین

ترمینال قزوین

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال مسافربری قزوین

آدرس پایانه مسافربری : قزوین، انتهای اتوبان ایت الله ترابی، میدان تهران قدیم ، بلوار خرمشهر، ترمینال قزوین

شماره تلفن : 02833575557

شرکت ها و تعاونی ها

ایران پیما پایانه قزوین

شرکت مسافربری :  ایران پیما پایانه قزوین (تعاونی 1)

شماره تلفن تعاونی : 02833556862

ترابر بیتا پایانه قزوین

شرکت مسافربری : ترابر بیتا پایانه قزوین (تعاونی 15)

شماره تلفن تعاونی : 02833557524

رویال سفر ایرانیان پایانه قزوین

شرکت مسافربری : رویال سفر ایرانیان پایانه قزوین

شماره تلفن تعاونی : 02833567729

سیروسفر ایران پایانه قزوین

شرکت مسافربری : سیروسفر ایران پایانه قزوین

شماره تلفن تعاونی : 02833556862 – 02833570770

آریا سفر آسیا پایانه قزوین

شرکت مسافربری : آریا سفر آسیا پایانه قزوین (تعاونی 11)

شماره تلفن تعاونی : 02833559655

جوان سیر ایثار پایانه قزوین

شرکت مسافربری : جوان سیر ایثار پایانه قزوین

شماره تلفن تعاونی : 02833573838 – 02833564646

ایمن سفر پایانه قزوین

شرکت مسافربری : ایمن سفر پایانه قزوین (تعاونی 6)

شماره تلفن تعاونی : 02833559955

لوان نور پایانه قزوین

شرکت مسافربری : لوان نور پایانه قزوین (تعاونی 8)

شماره تلفن تعاونی : 02833556634

گیتی نورد (اعتمادسفر) پایانه قزوین

شرکت مسافربری : گیتی نورد (اعتمادسفر) پایانه قزوین (تعاونی 12)

شماره تلفن تعاونی : 02833577788

آسیا سفر پایانه قزوین

شرکت مسافربری : آسیا سفر پایانه قزوین (تعاونی 13)

شماره تلفن تعاونی : 02833552417

جهانگشت مهر (البرز) پایانه قزوین

شرکت مسافربری : جهانگشت مهر (البرز) پایانه قزوین (تعاونی 16)

شماره تلفن تعاونی : 02833555540

پیک صبا پایانه قزوین

شرکت مسافربری : پیک صبا پایانه قزوین (تعاونی 17)

شماره تلفن تعاونی : 02833576800

سپهر آسیا پایانه قزوین

شرکت مسافربری : سپهر آسیا پایانه قزوین

شماره تلفن تعاونی : 02833555885

گیتی پیما پایانه قزوین

شرکت مسافربری : گیتی پیما پایانه قزوین

شماره تلفن تعاونی : 02833574449

سیما سفر پایانه قزوین

شرکت مسافربری : سیما سفر پایانه قزوین

شماره تلفن تعاونی : 02833567729

شاهین سفر پایانه قزوین

شرکت مسافربری : شاهین سفر پایانه قزوین

شماره تلفن تعاونی : 02833565440

سفرطلایی پایانه قزوین

شرکت مسافربری : سفرطلایی پایانه قزوین

شماره تلفن تعاونی : 02833561117

مقاصد خروجی ترمینال قزوین

تهران – قم – ساری – اصفهان – مشهد –  پایانه اهواز – شیراز – اراک – کرمانشاه – سنقر – سنندج – پایانه همدان – مهران

مقاصد خروجی ترمینال قزوین

پایانه غرب تهران (آزادی) – پایانه قمپایانه ساری – آمل – بابل – بهشهر – تنکابن – قایم شهر – نکا – اصفهان – پایانه صفه (اصفهان ) ، پایانه کاوه (اصفهان ) – کاشان – نجف آباد – پایانه تبریز – هریس –  مشهد (پایانه امام رضا) – پایانه اهواز – اندیمشک – شیراز – پایانه کاراندیش (شیراز) –  پایانه اراک – رودسر – کلاچای – رحیم آباد – املش – لاهیجان – لنگرود – پایانه ارومیه – سلماس – پایانه کرمانشاهپایانه سنندجپایانه شهرکردپایانه یزدپایانه گرگان