ترمینال کرمانشاه

ترمینال کرمانشاه

پايانه مسافربری کاویانی کرمانشاه

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال مسافربری کرمانشاه

آدرس پایانه مسافربری : کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، ترمینال اتوبوس شهید کاویانی

تلفن : 08334247600 – 08314297438

شماره تلفن تعاونی ها

عدل کرمانشاه

شرکت مسافربری عدل پایانه کرمانشاه (تعاونی 7)

شماره تلفن تعاونی : 08334294196

میهن نور کرمانشاه

شرکت مسافربری میهن نور پایانه کرمانشاه (تعاونی 4)

شماره تلفن تعاونی : 08334220400

ایران پیما کرمانشاه

شرکت مسافربری ایران پیما پایانه کرمانشاه (تعاونی 1)

شماره تلفن تعاونی : 08334245200

ترابر بی تا کرمانشاه

شرکت مسافربری ترابر بی تا پایانه کرمانشاه (تعاونی 15)

شماره تلفن تعاونی : 08334247600

آسیا سفر کرمانشاه

شرکت مسافربری آسیا سفر پایانه کرمانشاه (تعاونی 13)

شماره تلفن تعاونی : 08334225417 – 08334224700

گیتی پیما کرمانشاه

شرکت مسافربری گیتی پیما پایانه کرمانشاه

شماره تلفن تعاونی : 08334234511

لوان نور کرمانشاه

شرکت مسافربری لوان نور پایانه کرمانشاه (تعاونی 8)

شماره تلفن تعاونی : 08334236551

جوان سیر ایثار کرمانشاه

شرکت مسافربری جوان سیر ایثار پایانه کرمانشاه

شماره تلفن تعاونی : 08342217946

سیر و سفر کرمانشاه

شرکت مسافربری سیروسفر ترمینال کرمانشاه

شماره تلفن تعاونی : 08334236900

رویال سفر ایرانیان کرمانشاه

شرکت مسافربری رویال سفر ایرانیان پایانه کرمانشاه

شماره تلفن تعاونی : 08334236800

کیان سفر پاسارگاد کرمانشاه

شرکت مسافربری کیان سفر پاسارگاد پایانه کرمانشاه (تعاونی 5)

شماره تلفن تعاونی : 08334220500

پیک معتمد کرمانشاه

شرکت مسافربری پیک معتمد ترمینال کرمانشاه (تعاونی 2)

شماره تلفن تعاونی : 08334293936

آریا سفر کرمانشاه

شرکت مسافربری آریا سفر پایانه کرمانشاه (تعاونی 11)

شماره تلفن : 08334245100

تک سفر ایرانیان کرمانشاه

شرکت مسافربری تک سفر ایرانیان پارس پیما پایانه کرمانشاه

شماره تلفن تعاونی : 08334247800

همسفر چابکسواران کرمانشاه

شرکت مسافربری همسفر چابکسواران پایانه کرمانشاه

شماره تلفن تعاونی : 08334236804

پایانه راه کربلا کرمانشاه

پایانه راه کربلا (ترمینال اسلام آباد) کرمانشاه

شماره تلفن : 08337243117 – 08337241718 – 08337242969

مقاصد ورودی ترمینال کرمانشاه

تهران به کرمانشاه – پایانه غرب (آزادی) به کرمانشاه – پایانه جنوب به کرمانشاه – شهریار به کرمانشاه – قرچک به کرمانشاه – قم به کرمانشاه – قزوین به کرمانشاه – ساری به کرمانشاه – آمل به کرمانشاه – بابل به کرمانشاه – بهشهر به کرمانشاه – تنکابن به کرمانشاه – قایم شهر به کرمانشاه – چالوس به کرمانشاه – نکا به کرمانشاه – کرج به کرمانشاه – اصفهان به کرمانشاه – کاشان به کرمانشاه – تبریز به کرمانشاه – مشهد مقدس به کرمانشاه – اهواز به کرمانشاه – آبادان به کرمانشاه – اندیمشک به کرمانشاه – خرمشهر به کرمانشاه – شوش به کرمانشاه – شیراز به کرمانشاه – پایانه کاراندیش (شیراز) به کرمانشاه – کرمان به کرمانشاه – اراک به کرمانشاه – رشت به کرمانشاه – آستارا به کرمانشاه – بندرانزلی به کرمانشاه – رودسر به کرمانشاه – لاهیجان به کرمانشاه – لنگرود به کرمانشاه – ارومیه به کرمانشاه – بوکان به کرمانشاه – مهاباد به کرمانشاه – بندرعباس به کرمانشاه – اسلام آباد غرب به کرمانشاه – سنندج به کرمانشاه – بانه به کرمانشاه – شهرکرد به کرمانشاه – دامغان به کرمانشاه – شاهرود به کرمانشاه – اردبیل به کرمانشاه – یزد به کرمانشاه – بوشهر به کرمانشاه – عسلویه به کرمانشاه – گرگان به کرمانشاه

مقاصد خروجی ترمینال کرمانشاه

کرمانشاه به تهران – کرمانشاه به قرچک – کرمانشاه به پایانه قم – کرمانشاه به پایانه قزوین – کرمانشاه به ترمینال ساری – کرمانشاه به نوشهر – کرمانشاه به ترمینال کرج – کرمانشاه به پایانه اصفهان – کرمانشاه به پایانه صفه (اصفهان ) – کرمانشاه به پایانه کاشان – کرمانشاه به پایانه تبریز – کرمانشاه به پایانه مشهد مقدس – کرمانشاه به پایانه اهواز – کرمانشاه به آبادان – کرمانشاه به اندیمشک – کرمانشاه به ماهشهر – کرمانشاه به ترمینال شیراز – کرمانشاه به پایانه کرمان – کرمانشاه به پایانه اراک – کرمانشاه به ترمینال رشت – کرمانشاه به آستارا – کرمانشاه به لاهیجان – کرمانشاه به لنگرود – کرمانشاه به پایانه ارومیه – کرمانشاه به پایانه مهاباد – کرمانشاه به پایانه بندرعباس – کرمانشاه به بانه – کرمانشاه به پایانه همدان – کرمانشاه به تویسرکان – کرمانشاه به پایانه شهرکرد – کرمانشاه به پایانه خرم آباد – کرمانشاه به بروجرد – کرمانشاه به پایانه مرزی مهران – کرمانشاه به پایانه یزد – کرمانشاه به پایانه بوشهر – کرمانشاه به گناوه – کرمانشاه به عسلویه – کرمانشاه به  پایانه گرگان