ترمینال شاهین‌ شهر

ترمینال شاهین‌ شهر

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

ترمینال مسافربری شاهین‌ شهر

آدرس پایانه : اصفهان، شاهین شهر، بلوار هسا، ترمینال شاهین‌ شهر (ترمینال شیشه ای)

تلفن ترمینال شاهین‌ شهر : ۰۳۱۴۵۲۳۱۵۲۵

شماره تلفن تعاونی ها

ایران پیما

شرکت مسافربری ایران پیما پایانه شاهین شهر (تعاونی 1)

شماره تلفن تعاونی : 03145231121

آسیا سفر

شرکت مسافربری آسیا سفر پایانه شاهین شهر (تعاونی 13)

شماره تلفن تعاونی :  -6-03145232115

پیک صبا

شرکت پیک صبا پایانه مسافربری شاهین شهر (تعاونی 17)

شماره تلفن تعاونی : 03145221720

سیروسفر

شرکت مسافربری سیروسفر پایانه شاهین شهر

شماره تلفن تعاونی : 03145232042

همسفر

شرکت مسافربری همسفر پایانه شاهین شهر

شماره تلفن تعاونی : 03145229164

ترابر بی تا

شرکت ترابر بی تا پایانه مسافربری شاهین شهر (تعاونی 15)

شماره تلفن تعاونی : 03145232011

رویال سفر

شرکت رویال سفر پایانه مسافربری شاهین شهر

شماره تلفن تعاونی : 03145231522 – 03145231532

تک سفر

شرکت تک سفر پایانه مسافربری شاهین شهر

شماره تلفن تعاونی : 03145231527

عدل

شرکت عدل پایانه مسافربری شاهین شهر (تعاونی 7)

شماره تلفن تعاونی : 45232030 031

مقاصد خروجی ترمینال

شاهین شهر به تهران (ترمینال آزادی)

شاهین شهر به ترمینال کرج

شاهین شهر به ترمینال اهواز

شاهین شهر به   ترمینال قم

شاهین شهر به ترمینال تبریز

شاهین شهر به ترمینال ساری

شاهین شهر به پایانه شیراز

شاهین شهر به ترمینال ساوه

شاهین شهر به  ترمینال رشت

شاهین شهر به  ترمینال بندرعباس

شاهین شهر به ترمینال اردبیل

شاهین شهر به ترمینال بوشهر

شاهین شهر به  ترمینال گرگان

سلطان آباد –  آمل – بابلسر – تنکابن – رامسر – چالوس –  آبادان –  اندیمشک – ایذه – ماهشهر – بندرامام خمینی -هبهان – خرمشهر – پایانه مسافربری دزفول – شوشتر – مسجدسلیمان — ندرانزلی – رودسر – عسلویه

مقاصد ورودی ترمینال

تهران (ترمینال شرق) به شاهین شهر

اهواز به شاهین شهر

آبادان به شاهین شهر

ایذه به شاهین شهر

ماهشهر به شاهین شهر

خرمشهر به شاهین شهر

مسجدسلیمان به شاهین شهر

شیراز به شاهین شهر

اقلید به شاهین شهر