ترمینال سمیرم

ترمینال سمیرم

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

ترمینال مسافربری سمیرم

آدرس پایانه : اصفهان، سمیرم، بلوار دنا، ترمینال مسافربری سمیرم

شماره تلفن ترمینال : 03153662196

شماره تلفن تعاونی ها

میهن نور پایانه سمیرم (تعاونی 4) 03153662196

مقاصد

تهران (ترمینال جنوب) به سمیرم

اصفهان (ترمینال صفه) به پایانه مسافربری سمیرم

بهبهان به پایانه مسافربری سمیرم