ترمینال صفه اصفهان

ترمینال صفه اصفهان

نقد و بررسی

توضیحات

ترمينال صفه اصفهان

آدرس پایانه مسافربری صفه : خيابان آزادي، ابتدای هزار جريب

شماره تلفن ترمینال : ۵ – ۳۶۷۳۲۷۵۱

شماره تعاونی ها

پیش شماره اصفهان (031)

ایران پیما

شرکت مسافربری : ایران پیما ترمینال صفه (تعاونی ‍۱)

شماره تلفن تعاونی :  8 – ۳۶۷۳۲۷۶۵  (031)

پیک معتمد

شرکت مسافربری : پیک معتمد ترمینال صفه (تعاونی ۲)

شماره تلفن تعاونی :

سفر سیر آسیا

شرکت مسافربری : سفر سیر آسیا پایانه صفه (تعاون ۳)

شماره تلفن تعاونی :

میهن نور

شرکت مسافربری : میهن نور پایانه صفه (تعاونی ۴)

شماره تلفن تعاونی :  8 – ۶۷۳۲۷۴۷ (031)

کیان سفر پاسارگاد

شرکت مسافربری : کیان سفر پاسارگاد پایانه صفه (تعاونی ۵)

شماره تلفن تعاونی :

ایمن سفر

شرکت مسافربری : ایمن سفر پایانه صفه (تعاونی ۶)

شماره تلفن تعاونی :  ۶۷۳۲۸۰۸ (031)

عدل

شرکت مسافربری : عدل پایانه صفه (تعاونی ۷)

شماره تلفن تعاونی :  ۳۴۳۵۹۰۹۰ – ۶۷۳۲۸۳۳ (031)

لوان نور

شرکت مسافربری : لوان نور پایانه صفه (تعاونی ۸)

شماره تلفن تعاونی :

راه پیما

شرکت مسافربری : راه پیما پایانه صفه (تعاونی ۹)

شماره تلفن تعاونی :

تک سفر

شرکت مسافربری : تک سفر پایانه صفه (تعاونی ۱۰)

شماره تلفن تعاونی :

گیتی پیما

شرکت مسافربری : گیتی پیما پایانه صفه (تعاونی ۱۲)

شماره تلفن تعاونی :  4- ۶۷۳۲۷۴۳ (031)

آسیا سفر

شرکت مسافربری : آسیا سفر پایانه صفه (تعاونی ۱۳)

شماره تلفن تعاونی :  ۶۷۳۲۷۷۷ – ۶۷۳۲۷۸۴ (031)

پارسیان

شرکت مسافربری : پارسیان پایانه صفه (تعاونی ۱۴)

شماره تلفن تعاونی :

ترابر بی تا

شرکت مسافربری : ترابر بی تا پایانه صفه (تعاونی ۱۵)

شماره تلفن تعاونی :  : -8 -۳۶۷۳۲۷۳۷  (031)

جهان گشت مهر

شرکت مسافربری : جهان گشت مهر پایانه صفه (تعاونی ۱۶)

شماره تلفن تعاونی :

پیک صبا

شرکت مسافربری : پیک صبا پایانه صفه (تعاونی ۱۷)

شماره تلفن تعاونی :  ۳۶۷۳۲۷۱۵ – ۶۷۳۲۷۲۴ (031)

همسفر چابکسواران

شرکت مسافربری : همسفر چابکسواران پایانه صفه

شماره تلفن تعاونی :  ۳۶۷۳۲۷۲۵ ۶۷۳۲۸۰۹ (031)

رویال سفر

شرکت مسافربری : رویال سفر پایانه صفه

شماره تلفن تعاونی : ۳۶۷۳۲۷۷۱ (031)

سیر و سفر

شرکت مسافربری : سیر و سفر پایانه صفه

شماره تلفن تعاونی :  ۳۶۷۳۲۷۷۵ – ۳۶۷۳۲۷۲۲ (031)

ماهان سفر

شرکت مسافربری : ماهان سفر پایانه صفه

شماره تلفن تعاونی :

آریا سفر

شرکت مسافربری : آریا سفر پایانه صفه

شماره تلفن تعاونی :  8 – ۳۶۷۳۲۷۷۷ (031)

جوان سیر ایثار

شرکت مسافربری : جوان سیر ایثار پایانه صفه

شماره تلفن تعاونی :

میعاد تلاش سپاهان

شرکت مسافربری : میعاد تلاش سپاهان پایانه صفه

شماره تلفن تعاونی :

مقاصد خروجی ترمینال

پایانه کرمان، پایانه شیراز، پایانه بندر عباس ،آبادان، آباده، ابر کوه، ارومیه، اقلید، اندیمشک، پایانه اهواز، بابلسر، پایانه بجنورد، بروجن، بهبهان، پایانه بوشهر، پایانه یاسوج، پایانه بیرجند، تنکابن، تهران (پایانه بیهقی ، پایانه جنوب) ، پایانه خرم آباد، خرمشهر، دزفول، پایانه ساری، سربندر، سمبرم، سیرجان، شوشتر، شیراز، عسلویه، قشم، لنگرود، ماهشهر، مسجد سلیمان، مشهد (پایانه امام رضا)، میناب، پایانه همدان، چالوس، کازرون، پایانه کرج ، پایانه کرمانشاه، پایانه گرگان، گلپایگان، گناوه، گنبد کاووس، گچساران، پایانه یزد