ترمینال ساوه

ترمینال ساوه

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

ترمینال مسافربری ساوه

آدرس پایانه مسافربری : ساوه، بلوار سید جمال اسد آبادی، ترمینال ساوه

شماره تلفن ترمینال :

شماره تلفن تعاونی ها

سفر گستر

شرکت مسافربری : سفر گستر ساوه

شماره تلفن تعاونی : 08642427378

سیروسفر

شرکت مسافربری : سیروسفر ساوه

شماره تلفن تعاونی : 08642225038

مقاصد خروجی ترمینال

ساوه به تهران – ساوه به اصفهان – ساوه به اراک – ساوه به کلاچای – ساوه به لنگرود – ساوه به خرم آباد

مقاصد ورودی ترمینال

تهران – پایانه غرب (آزادی) به ساوه – اسلامشهر به ساوه –  پایانه قزوین به ساوه – آمل به ساوه – بابل به ساوه – تنکابن به ساوه – رامسر به ساوه – اصفهان به ساوه – پایانه صفه (اصفهان ) به ساوه – پایانه کاوه (اصفهان ) به ساوه – شاهین شهر به ساوه – اهواز به ساوه –  پایانه اراک به ساوه – رودسر به ساوه – کلاچای به ساوه – لاهیجان به ساوه – لنگرود به ساوه – پایانه زنجان به ساوه