ترمینال (پایانه) مسافربری بجنورد

ترمینال (پایانه) مسافربری بجنورد

میانگین دیدگاه

توضیحات

ترمینال بجنورد

آدرس پایانه مسافربری : خراسان شمالی ، بجنورد ، کمربندی 42 متری ، نرسیده به میدان دفاع مقدس ، ترمینال بجنورد

تلفن ترمینال : 05832252002

شرکت ها و تعاونی ها

سیروسفر پایانه مسافربری بجنورد : 05832253066

پیک معتمد پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی 2) : 05832250600

ایران پیما پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی 1) : 05832253336-05832252002

ترابر بی تا پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی 15) : 05832253434

تک سفر ایرانیان پایانه مسافربری بجنورد : 05832720500

میهن نور آریا  پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی 4) : 05832252185

کیان سفر پاسارگاد پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی ۵) :

ایمن سفر پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی ۶) :

عدل پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی ۷) :

لوان نور پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی ۸) :

راه پیما پایانه مسافربری بجنورد (تعاونی ۹) :

گیتی نورد پایانه مسافربری بجنورد :

جوان سیر ایثار پایانه مسافربری بجنورد :

ماهان سفر پایانه مسافربری بجنورد :

رویال سفر پایانه مسافربری بجنورد :

مقاصد خروجی ترمینال بجنورد

پایانه شرق –  پایانه جنوب – شهریار – پایانه قمپایانه دولت ساری – آمل – بابل – قایم شهر – کرج – اصفهان – مشهد مقدس – قوچان – جاجرم – گرمه – پایانه گرگان

مقاصد ورودی ترمینال بجنورد

پایانه شرق – شهریار – ساری – آمل – بابل – بهشهر – محمودآباد – تنکابن – نور – عباس آباد – پایانه کرج –  پایانه صفه (اصفهان )، پایانه کاوه (اصفهان ) – پایانه مسافربری معراج مشهدپایانه زاهدانپایانه گرگان – قوچان – جاجرم – گرمه

دسته بندی ها

لیست مشابه