پایانه (ترمینال) مسافربری اهواز

پایانه (ترمینال) مسافربری اهواز

میانگین دیدگاه

توضیحات

ترمینال مسافربری اهواز

آدرس ترمینال اهواز : سه راهی خرمشهر، پایانه مسافربری سیاحت

شماره تلفن ترمینال اهواز :  06133780015

تعاوتی های پایانه سیاحت

ایران پیما پایانه اهواز : 3378001- 061

همسفر چابک سواران پایانه اهواز : 3378002- 061

تک سفر ایرانیان پایانه اهواز : 3378003- 061

میهن نورد آریا پایانه اهواز : 3378004 – 061

گیتی پیمای خوزستان : 3378005 – 061

آسیا سفر پایانه اهواز : 3378006 – 061

آریا سفر آسیا پایانه اهواز : 3378007 – 061

توان گشت پایانه اهواز : 3378008 – 061

بی تا پایانه اهواز : 3378009 – 061

رهنورد پایانه اهواز : 3378010 – 061

همسفر پیک صبا پایانه اهواز: 3378011 – 061

لوان نور پایانه اهواز : 3378012 – 061

سعادت سفر پایانه اهواز : 3378013 – 061

ترابری بیتا پایانه اهواز : 3378014 – 061

رهپویان پایانه پایانه اهواز : 3378015 – 061

سیر و سفر پایانه اهواز : 3378017 – 061

تعاونی های درون استانی پایانه سیاحت

تقوا پایانه اهواز : 33771792 – 061

فاتح جاویدان پایانه اهواز : 33795666 – 061

هجرت پیما جنوب : 33778951 – 061

تعاونی های پایانه شرق

آدرس ترمینال تپه اهواز : میدان 4 شیر ، به سمت جاده رامهرمز، بعد از ورزشگاه الغدیر، پایانه شرق

ایران پیما پایانه اهواز : 32287131 – 061

همسفر چابک سواران : 32277811 – 061

تک سفر ایرانیان پایانه اهواز : 32284055 – 061

گیتی پیما پایانه اهواز : 32910549 – 061

آسیا سفر پایانه اهواز : 32286717 – 061

بی تا ترابر پایانه اهواز : 32279292 – 061

همسفر پیک صبا : 32289595 – 061

لوان نور پایانه اهواز : 32910550 – 061

سیرو سفر ایرانیان : 32287241 – 061

عدل پایانه اهواز : 32289892 – 061

رویال سفر ایرانیان : 32286468 – 061

تعاونی های درون استانی پایانه شرق

گیم پایانه اهواز : 32286827 – 061

گشت و گذار جنوب : 32287441 – 061

پارس مهر پایانه اهواز :

سیاحت پیمای ماهان :

بیداردل (سواری) : 32289690 – 061

تعاونی های پایانه زاگرس

آدرس : اهواز ،بزرگراه پاسداران، نرسیده به چهار شیرف پایانه زاگرس

راهنمای پایانه اهواز : 32247670 -061

بیدار دل پایانه اهواز : 171 – 131 – 0950

فجر کارون پایانه اهواز : 32245209 – 061

هجرت پیمای جنوب : 32251020 – 061

برنشانده : 32247670 -061

تعاونی های درون استانی پایانه خلیج فارس

آدرس : اهواز ،بزرگراه آیت الله بهبهانی، پایانه خلیج فارس

مهاجر سرافراز پایانه اهواز : 4505 – 607 – 0916

امانت سفر پایانه اهواز : 0626 – 113 – 0916

طاووس پیما پایانه اهواز : 1977 – 631 – 0916

0
لطفا دیدگاه تان را ثبت کنید.x
()
x