ترمینال مسافربی اهواز

ترمینال اهواز

خرید بلیط هواپیما
خرید بلیط قطار
خرید بلیط اتوبوس
اقامتگاه بوم گردی
رزرو ویلا و اقامتگاه
توضیحات:

فهرست مطالب

ترمینال مسافربری اهواز

اطلاعات تماس ترمینال

آدرس ترمینال اهواز : سه راهی خرمشهر، ضلع شمال شرقی میدان انقلاب، پایانه مسافربری سیاحت

شماره تلفن ترمینال اهواز :  06133780015

شماره تلفکس سازمان : ۳۳۷۷۱۰۰۶- ۰۶۱

شماره صندوق پستی سازمان : ۷۳۱۳۶ – ۶۱۵۳۹

آدرس ایمیل سازمان : [email protected]

تعاونی های پایانه سیاحت

شرکت مسافربری آسیا سفر

 • شرکت مسافربری آسیا سفر اهواز ترمینال سیاحت – تعاونی 13
 • شماره تلفن تعاونی : 33780006 – 061
 • تلفن انبار : 06133791948

شرکت مسافربری رویال سفر ایرانیان

 • شرکت مسافربری رویال سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت
 • شماره تلفن تعاونی :  33788595 – 061
 • تلفن انبار : 06133786144

شرکت مسافربری ایران پیما

 • شرکت مسافربری ایران پیما ترمینال پایانه سیاحت اهواز – تعاونی 1
 • شماره تلفن تعاونی :  33780001 – 061
 • تلفن انبار : 06133785973

شرکت مسافربری تک سفر ایرانیان

 • شرکت مسافربری تک سفر ایرانیان پایانه پایانه سیاحت – تعاونی 10
 • شماره تلفن تعاونی :  33780010 –  33780017 – 061

شرکت مسافربری همسفر چابکسواران

 • شرکت مسافربری همسفر چابکسواران ترمینال پایانه سیاحت اهواز
 • شماره تلفن تعاونی :  33783331 –  33780002 – 061
 • تلفن انبار : 06133772033

شرکت مسافربری میهن نور آریا

 • شرکت مسافربری میهن نور آریا  پایانه سیاحت اهواز – تعاونی 4
 • شماره تلفن تعاونی :  33780004 – 061

شرکت مسافربری ایران پیام نو

 • شرکت مسافربری ایران پیام نو  پایانه سیاحت اهواز
 • شماره تلفن تعاونی :  33780011 – 061
 • تلفن انبار : 06133781300

شرکت مسافربری ترابر بی تا

 • شرکت مسافربری ترابر بی تا  پایانه سیاحت اهواز – تعاونی 15
 • شماره تلفن تعاونی :  33780015 – 061
 • تلفن انبار : 06133783971

شرکت مسافربری جهانگشت مهر

 • شرکت مسافربری جهانگشت مهر پایانه سیاحت – تعاونی 16
 • شماره تلفن تعاونی :  33780013 – 061
 • شماره تلفن تعاونی :  33780013 – 061

شرکت مسافربری پیک صبا

 • شرکت مسافربری پیک صبا پایانه سیاحت اهواز – تعاونی 17
 • شماره تلفن تعاونی :  33780012 – 061
 • تلفن انبار :06133780408

شرکت مسافربری عدل

 • شرکت مسافربری عدل ترمینال سیاحت اهواز – تعاونی 7
 • شماره تلفن تعاونی :  33780016 – 061
 • تلفن انبار :06133786065

شرکت مسافربری سیروسفر

 • شرکت مسافربری سیروسفر ترمینال سیاحت اهواز
 • شماره تلفن تعاونی :  33780009 – 061

شرکت مسافربری لوان نور

 • شرکت مسافربری لوان نور پایانه سیاحت اهواز – تعاونی 8
 • شماره تلفن تعاونی :  33780008 – 061

شرکت مسافربری آریاسفر

 • شرکت مسافربری آریاسفر ترمینال سیاحت اهواز
 • شماره تلفن تعاونی :  33780007 – 061

شرکت مسافربری گیتی پیما

 • شرکت مسافربری گیتی پیما ترمینال سیاحت اهواز
 • شماره تلفن تعاونی :  33780005 – 061

شرکت مسافربری پی ام تی

 • شرکت مسافربری پی ام تی ترمینال سیاحت اهواز
 • شماره تلفن تعاونی :  33780003 – 061

تعاونی های درون استانی پایانه سیاحت

شرکت مسافربری تقوا

 • شرکت مسافربری تقوا پایانه اهواز
 • شماره تلفن تعاونی : 33771792 – 061

شرکت مسافربری فاتح جاویدان

 • شرکت مسافربری فاتح جاویدان پایانه اهواز
 • شماره تلفن تعاونی : 33795666 – 061

شرکت مسافربری هجرت پیما 

 • شرکت مسافربری هجرت پیما جنوب
 • شماره تلفن تعاونی : 33778951 – 061

تعاونی های پایانه شرق

اطلاعات تماس ترمینال

آدرس ترمینال تپه اهواز : میدان 4 شیر ، به سمت جاده رامهرمز، بعد از ورزشگاه الغدیر، پایانه شرق

شماره تلفن :  32288784 – 061

شرکت مسافربری ترابر بی تا

 • شرکت مسافربری ترابر بی تا پایانه تپه اهواز – تعاونی 15
 • شماره تلفن تعاونی : 06132289393

شرکت مسافربری آسیا سفر

 • شرکت مسافربری آسیا سفر ترمینال تپه اهواز – تعاونی 13
 • شماره تلفن تعاونی : 09163077569 – 06132287193 – 06132289068

شرکت مسافربری ایران پیما

 • شرکت مسافربری ایران پیما پایانه تپه اهواز – تعاونی 1
 • شماره تلفن تعاونی : 06132287141

شرکت مسافربری عدل

 • شرکت مسافربری عدل پایانه تپه اهواز – تعاونی 7
 • شماره تلفن تعاونی : 06133788616 – 06132289926

شرکت مسافربری لوان نور

 • شرکت مسافربری لوان نور پایانه تپه اهواز – تعاونی 8
 • شماره تلفن تعاونی : 06132910550

شرکت مسافربری تک سفر

 • شرکت مسافربری تک سفر ترمینال تپه اهواز – تعاونی 10
 • شماره تلفن تعاونی : 06132284055

شرکت مسافربری آریا سفر

 • شرکت مسافربری آریا سفر پایانه تپه اهواز – تعاونی 11
 • شماره تلفن تعاونی : 06132287441

شرکت مسافربری گیتی پیما

 • شرکت مسافربری گیتی پیما ترمینال تپه اهواز
 • شماره تلفن تعاونی : 06132910549

شرکت مسافربری پیک صبا

 • شرکت مسافربری پیک صبا پایانه تپه اهواز – تعاونی 12
 • شماره تلفن تعاونی : 06132287310

شرکت مسافربری همسفر

 • شرکت مسافربری همسفر ترمینال تپه اهواز
 • شماره تلفن تعاونی : 06132277811 – 06132277830

شرکت مسافربری رویال سفر

 • شرکت مسافربری رویال سفر پایانه تپه اهواز
 • شماره تلفن تعاونی : 06132289706

شرکت مسافربری سیرو سفر

 • شرکت مسافربری سیرو سفر ترمینال تپه اهواز
 • شماره تلفن تعاونی : 06132284055

شرکت مسافربری سفرگستر

 • شرکت مسافربری سفرگستر پایانه تپه اهواز
 • شماره تلفن تعاونی : 06132286827

شرکت مسافربری بی نظیر گلستان

 • شرکت مسافربری بی نظیر گلستان پایانه تپه اهواز
 • شماره تلفن تعاونی : 06132289690

تعاونی های پایانه زاگرس

اطلاعات تماس ترمینال

آدرس : اهواز ،بزرگراه پاسداران، نرسیده به چهار شیرف پایانه زاگرس

تلفن :  06132245209 – 06132246976

شرکت مسافربری راهنمای پایانه اهواز

 • شماره تلفن تعاونی : 32247670 -061

شرکت مسافربری بیدار دل

شرکت مسافربری بیدار دل پایانه اهواز

 • شماره تلفن تعاونی : ………..

شرکت مسافربری فجر کارون

شرکت مسافربری فجر کارون پایانه اهواز

 • شماره تلفن تعاونی : 32245209 – 061

شرکت مسافربری هجرت پیمای

شرکت مسافربری هجرت پیمای جنوب

 • شماره تلفن تعاونی : 32251020 – 061

شرکت مسافربری برنشانده

شرکت مسافربری برنشانده

 • شماره تلفن تعاونی : 32247670 -061

تعاونی‌های پایانه خلیج فارس

تعاونی‌های درون استانی پایانه خلیج فارس

اطلاعات تماس

آدرس : اهواز ،بزرگراه آیت الله بهبهانی، پایانه خلیج فارس

شرکت مسافربری مهاجر سرافراز

شرکت مسافربری مهاجر سرافراز پایانه اهواز

 • شماره تلفن : 4505 – 607 – 0916

شرکت مسافربری امانت سفر 

شرکت مسافربری امانت سفر پایانه اهواز

 • شماره تلفن : 0626 – 113 – 0916

شرکت مسافربری طاووس پیما

شرکت مسافربری طاووس پیما پایانه اهواز

 • شماره تلفن : 1977 – 631 – 0916

مقاصد خروجی ترمینال

تهران (ترمینال جنوب ، ترمینال بیهقی) – شهریار – رباط کریم – پایانه قمپایانه قزوین – ساری – آمل – بابل – پایانه کرج  – اصفهان (پایانه صفه –  پایانه کاوه) – کاشان – زرین شهر – فولادشهر – نجف آباد – شاهین شهر – مبارکه – شاهین شهر و میمه – پایانه تبریز – بهبهان – شیراز – کرمان – سیرجان –  پایانه اراک  – خمین – ساوه – پایانه رشت – بندرانزلی – لنگرود – ارومیه – بوکان – مهاباد – میاندوآب – بندرعباس – بندرلنگه – زنجان – کرمانشاه – اسلام آباد غرب –  پایانه سنندج – سقز – دهگلان – همدان – ملایر – شهرکرد – بروجن – لردگان – خرم آباد – پلدختر – الیگودرز – ازنا – بروجرد – نورآباد – دورود – ایلام – آبدانان – پایانه یاسوج – گچساران – یزد – اردکان – بوشهر – دیر – خورموج – کنگان – گناوه – دیلم – عسلویه – گرگان

فهرست مطالب

دیدگاه‌ها
اشتراک در
اطلاع از
امتیاز دهی
شرح تجربه
تجربه
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها