مهمانپذیر کمالی بجنورد

مهمانپذیر کمالی بجنورد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذیر کمالی

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان شمالی، بجنورد، خیابان شهید بهشتی شمالی، جنب مسجد انقلاب، ابتدای کوچه شهید حیدری، مهمانپذیر کمالی

تلفن : 05832211471

تعداد اتاق : 10

تعداد تخت : 25

نام مدیر : حمیدرضا کمالی