مهمانپذیر نقی زاده بجنورد

مهمانپذیر نقی زاده بجنورد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذیر نقی زاده

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان شمالی، بجنورد، خیابان امام خمینی(ره)، میدان کارگر، مهمانپذیر نقی زاده

تلفن : 05832720193

تعداد اتاق : 29

تعداد تخت : 78

نام مدیر : حسین فخرقاسمی