مهمانپذیر نارین جاجرم

مهمانپذیر نارین جاجرم

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذیر نارین

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان شمالی، جاجرم، خیابان شهید باهنر، مهمانپذیر نارین

تلفن : 05833224566

تعداد اتاق : 12

تعداد تخت : 30

نام مدیر : عابدین عابدی