مهمانپذیر فروردین بجنورد

مهمانپذیر فروردین بجنورد

نقد و بررسی

توضیحات

مهمانپذیر فروردین

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان شمالی، بجنورد، خیابان امام خمینی، حاشیه میدان شهید کلاته، مهمانپذیر فروردین

تلفن : 05832224105

تعداد اتاق : 8

تعداد تخت : 20

نام مدیر : یحیی نورمحمدی