مهمانپذیر عنایت شیروان

مهمانپذیر عنایت شیروان

نقد و بررسی

توضیحات

مهمانپذیر عنایت

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان شمالی، شیروان، خیابان امام خمینی(ره) جنب سازمان تبلیغات اسلامی، مهمانپذیر عنایت

تلفن : 05836226204

تعداد اتاق :

تعداد تخت :

نام مدیر : علی اصغر فهیم دوین