مهمانپذیر سرافراز بجنورد

مهمانپذیر سرافراز بجنورد

نقد و بررسی

توضیحات

مهمانپذیر سرافراز

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان شمالی، بجنورد، خیابان شهید بهشتی شمالی، جنب مسجد انقلاب، ابتدای کوچه حیدری، مهمانپذیر سرافراز

تلفن : 05832222449

تعداد اتاق : 7

تعداد تخت : 17

نام مدیر : بازرگان سرافراز