مهمانپذیر ساعدی بجنورد

مهمانپذیر ساعدی بجنورد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذیر ساعدی

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان شمالی، بجنورد، خیابان شهید بهشتی شمالی، جنب مسجد انقلاب ابتدای کوچه حیدری، مهمانپذیر ساعدی

تلفن : 05832227625

تعداد اتاق : 10

تعداد تخت : 20

نام مدیر : ناصر وحیدی