مهمانپذیر رجب بجنورد

مهمانپذیر رجب بجنورد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذیر رجب

آدرس مهمانپذیر : ایران، خراسان شمالی، بجنورد، خیابان شهید بهشتی شمالی، جنب مسجد انقلاب، ابتدای کوچه حیدری، مهمانپذیر رجب

تلفن : 05832222449

تعداد اتاق : 8

تعداد تخت : 15

نام مدیر : رجب