مهمانپذير آرتا مشهد

مهمانپذير آرتا مشهد

نقد و بررسی

ADS2

توضیحات

مهمانپذير آرتا

آدرس مهمانپذیر : ایران خراسان رضوی، مشهد، خيابان امام رضا 3، کوچه انتظاري ، پلاک 32

تلفن : 32251168 – 051

نام مدیر : مهدي شيرين زاده