مرکز خرید سرو ساعی

مرکز خرید سرو ساعی

نقد و بررسی

توضیحات

مرکز خرید سرو ساعی

مشخصات و اطلاعات تماس

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، پایینتر از پارک ساعی مرکز خرید سرو ساعی

تلفن : 02188711857

دورنگار : 02188711857

ساعت کاری : 10 الی 22

تعداد واحدهای تجاری : 32

تعداد طبقات تجاری : 3

اصناف : پارچه مبلی، پارچه رومبلی