ترمینال اسلام آباد غرب

ترمینال اسلام آباد غرب

نقد و بررسی

توضیحات

ترمینال اسلام آباد غرب

آدرس پایانه مسافربری : روبروی فرمانداری جنب اداره پست گاراژ (پایانه) ناصری، ترمینال اسلام آباد غرب

شماره تلفن پایانه : 08345234188 – 08345234199

پایانه راه کربلا  اسلام آباد کرمانشاه

آدرس پایانه مسافربری : کرمانشاه جنب کارخانه قند، پایانه راه کربلا (اسلام آباد غرب)

شماره تلفن : 08337243117 – 08337243117 – 08337243117

شماره تلفن تعاونی ها

ایران پیما

تعاونی مسافربری شماره یک (1) ایران پیما اسلام آباد غرب

شماره تلفن تعاونی : 08345234188 – 09187696565

پیک معتمد

تعاونی مسافربری شماره دو (2) پیک معتمد اسلام آباد غرب

شماره تلفن تعاونی : 08345234199 – 09187696565

عدل

تعاونی مسافربری شماره هفت (7) عدل اسلام آباد غرب

شماره تلفن تعاونی : 08345224855

مقاصد ورودی و خروجی پایانه اسلام آباد غرب

اسلام آباد غرب به پایانه آزادی تهران

اسلام آباد غرب به پایانه آبادان

اسلام آباد غرب به پایانه کرمانشاه

پایانه غرب (آزادی) به اسلام آباد غرب

پایانه کرج به اسلام آباد غرب

پایانه اهواز به اسلام آباد غرب