برنامه کامل تاریخ و ساعت بازی های جام ملت های آسیا 2019

برنامه کامل تاریخ و ساعت بازی های جام ملت های آسیا 2019

برنامه کامل بازیهای جام ملت‌ های آسیا

برنامه کامل تاریخ و ساعت بازی های جام ملت های آسیا 2019 به تفکیک روز و گروه بندی ، یک هشتم ، یک چهارم ، نیمه نهای و فینال به شرح زیر است. برای آشنایی با ساعت بازی های جام ملت های آسیا همراه ایران نیهون باشید.

نکته : باید بدانید که زمان بازی‌ها به وقت محلی است و ساعت امارات 30 دقیقه جلوتر از ایران است. به طور مثال بازی ساعت 20 به وقت دبی، ساعت 19:30 به وقت تهران است.

بازی های شنبه 15 دی‌ ماه 1397

بازی شماره 1 | گروه A | امارات – بحرین، ساعت 20، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی های یکشنبه 16 دی‌ ماه1397

بازی شمار 2 |  گروه B | استرالیا – اردن، ساعت 15، هزاع بن زائد شهر العین

بازی شماره 3 | گروه A | تایلند – هند، ساعت 17:30، ورزشگاه النهیان شهر ابوظبی

بازی شماره 4 | گروه B | سوریه – فلسطین، ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

بازی های دوشنبه 17 دی‌ ماه 1397

بازی شماره 5 | گروه C | چین – قرقیزستان، ساعت 15، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره 6 | گروه C | کره‌جنوبی – فیلیپین، ساعت 17:30، ورزشگاه آل‌مکتوم شهر دبی

بازی شماره 7 | گروه D | ایران – یمن، ساعت 20، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

بازی های سه‌شنبه 18 دی‌ ماه 1397

بازی شماره 8 | گروه D | عراق – ویتنام، ساعت 17:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شماره 9 | گروه E | عربستان – کره‌شمالی، ساعت 20، ورزشگاه رشید شهر دبی

بازی های چهارشنبه 19 دی‌ ماه 1397

بازی شماره 10 | گروه F | ژاپن – ترکمنستان، ساعت 15، ورزشگاه النهیان شهر ابوظبی

بازی شماره 11 | گروه F | ازبکستان – عمان، ساعت 17:30، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

بازی شماره 12 | گروه E | قطر – لبنان، ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

بازی های پنجشنبه 20 دی‌ ماه 1397

بازی شماره 13 | گروه A | بحرین – تایلند، ساعت 15، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

بازی شماره 14 | گروه B | اردن – سوریه، ساعت 17:30، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره 15 | گروه A | هند – امارات، ساعت 20، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی های جمعه 21 دی‌ ماه 1397

بازی شماره 16 | گروه B | فلسطین – استرالیا، ساعت 15، ورزشگاه رشید شهر دبی

بازی شماره 17| گروه C | فیلیپین – چین، ساعت 17:30، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

بازی شماره 18| گروه C | قرقیزستان – کره‌جنوبی، ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

بازی های شنبه 22 دی‌ ماه 1397

بازی شماره 19 | گروه C |  ایران – ویتنام ، ساعت 15، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی

بازی شماره 20 | گروه D | یمن – عراق، ساعت 17:30، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

بازی شماره 21 | گروه E | لبنان – عربستان، ساعت 20، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

بازی های یکشنبه 23 دی‌ ماه 1397

بازی شماره 22 | گروه E | کره‌شمالی – قطر، ساعت 15، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره 23 | گروه F | عمان – ژاپن، ساعت 17:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شماره 24 | گروه F | ترکمنستان – ازبکستان، ساعت 20، ورزشگاه رشید شهر دبی

بازی های دوشنبه  24 دی‌ ماه 1397

بازی شماره 25 | گروه A | امارات – تایلند، ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

بازی شماره 26 | گروه A | هند – بحرین، ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

بازی های سه‌شنبه 25 دی‌ ماه 1397

بازی شماره 27 | گروه B | فلسطین – اردن، ساعت 17:30، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

بازی شماره 28 | گروه B | استرالیا – سوریه، ساعت 17:30، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بازی های چهارشنبه 26 دی‌ ماه 1397

بازی شماره 29 | گروه C | کره‌شمالی – چین، ساعت 17:30، ورزشگاه آل نعیان شهر ابوظبی

بازی شماره 30 | گروه C | قرقیزستان – فیلیپین، ساعت 17:30، ورزشگاه رشید شهر دبی

بازی شماره 31 | گروه D | ایران – عراق، ساعت 20، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

بازی شماره 32 | گروه D | ویتنام – یمن، ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

بازی های پنجشنبه 27 دی‌ ماه 1397

بازی شماره 33 | گروه F | عمان – ترکمنستان، ساعت 17:30، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

بازی شماره 34 | گروه F | ژاپن – ازبکستان، ساعت 17:30، خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره 35 | گروه E | عربستان – قطر، ساعت 20، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شماره 36 | گروه E | لبنان – کره‌شمالی، ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

جمعه و شنبه، 28 و 29 دی‌ماه 1397 (استراحت تیم‌ها برای آماده‌ شدن جهت حضور در مرحله یک هشتم نهایی)

از هر گروه دو تیم به مرحله یک هشتم نهایی راه می‌یابند و علاوه بر آن، 4 تیم سوم گروه‌های شش‌گانه که بهترین نتایج را کسب کرده‌اند صعود می‌کنند.

برنامه مرحله یک هشتم نهایی

بازی های یکشنبه 30 دی‌ ماه 1397

بازی شماره 37 | دیدار تیم اول گروه B – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های acd، ساعت 15، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

بازی شماره 38 | دیدار تیم دوم گروه A – تیم دوم گروه C، ساعت 18، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

بازی شماره 39 | دیدار تیم اول گروه D – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های bef، ساعت 20، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

بازی های دوشنبه اول بهمن‌ ماه 1397

بازی شماره 40 | تیم اول گروه F – تیم دوم گروه E، ساعت 15، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

بازی شماره 41 | تیم دوم گروه B – تیم دوم گروه F، ساعت 18، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره 42 | تیم اول گروه A – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های cde، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی های سه‌شنبه 2 بهمن‌ ماه 1397

بازی شماره 43 | تیم اول گروه C – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های abf، ساعت 17، ورزشگاه رشید شهر دبی

بازی شماره 44 | تیم اول گروه E – تیم دوم گروه D، ساعت 20، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی

برنامه مرحله یک چهارم نهایی

بازی های پنجشنبه 4 بهمن‌ماه 1397

بازی شماره 45 | برنده بازی شماره 37 – برنده بازی شماره 40، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

بازی شماره 46 | برنده بازی شماره 38 – برنده بازی شماره 39، ساعت 20، ورزشگاه ورزشگاه آل مکتوم دبی

بازی های جمعه 5 بهمن‌ ماه 1397

بازی شماره 47 | برنده بازی شماره 43 – برنده بازی شماره 44، ساعت 17، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شماره 48 | برنده بازی شماره 42 – برنده بازی شماره 41، ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

مرحله نیمه نهایی

بازی های دوشنبه 8 بهمن‌ ماه 1397

بازی شماره 49 | برنده بازی شماره 46 – برنده بازی شماره 45، ساعت 18، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

بازی های سه‌شنبه 9 بهمن‌ ماه 1397

بازی شماره 50 | برنده بازی شماره 47 – برنده بازی شماره 48، ساعت 18، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

دیدار فینال

بازی های جمعه 12 بهمن‌ ماه

بازی شماره 51 | برنده بازی شماره 49 – برنده بازی شماره 50، ساعت 18، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

نظرتان را بنویسید
نظر
نام
ایمیل