پایانه (ترمینال) مسافربری قزوین

پایانه (ترمینال) مسافربری قزوین

توضیحات

ترمینال قزوین

آدرس پایانه مسافربری : قزوین ، انتهای اتوبان ایت الله ترابی، میدان تهران قدیم ، بلوار خرمشهر ، ترمینال قزوین

تلفن ترمینال قزوین : 02833575557

شرکت ها و تعاونی ها

ایران پیما پایانه قزوین (تعاونی 1) : 02833556862

ترابر بیتا پایانه قزوین (تعاونی 15) : 02833557524

رویال سفر ایرانیان پایانه قزوین : 02833567729

سیروسفر ایران پایانه قزوین : 02833556862 – 02833570770

آریا سفر آسیا پایانه قزوین (تعاونی 11) : 02833559655

جوان سیر ایثار پایانه قزوین : 02833573838 – 02833564646

ایمن سفر پایانه قزوین (تعاونی 6) : 02833559955

لوان نور پایانه قزوین (تعاونی 8) : 02833556634

گیتی نورد (اعتمادسفر) پایانه قزوین (تعاونی 12) : 02833577788

آسیا سفر پایانه قزوین (تعاونی 13) : 02833552417

جهانگشت مهر (البرز) پایانه قزوین (تعاونی 16) : 02833555540

پیک صبا پایانه قزوین (تعاونی 17) : 02833576800

سپهر آسیا پایانه قزوین : 02833555885

گیتی پیما پایانه قزوین : 02833574449

سیما سفر پایانه قزوین : 02833567729

شاهین سفر پایانه قزوین : 02833565440

سفرطلایی پایانه قزوین : 02833561117

مقاصد خروجی ترمینال قزوین

تهران – قم – ساری – اصفهان – مشهد –  پایانه اهواز – شیراز – اراک – کرمانشاه – سنقر – سنندج – پایانه همدان – مهران

مقاصد خروجی ترمینال قزوین

پایانه غرب تهران (آزادی) – پایانه قمپایانه ساری – آمل – بابل – بهشهر – تنکابن – قایم شهر – نکا – اصفهان – پایانه صفه (اصفهان ) ، پایانه کاوه (اصفهان ) – کاشان – نجف آباد – پایانه تبریز – هریس –  مشهد (پایانه امام رضا) – پایانه اهواز – اندیمشک – شیراز – پایانه کاراندیش (شیراز) –  پایانه اراک – رودسر – کلاچای – رحیم آباد – املش – لاهیجان – لنگرود – پایانه ارومیه – سلماس – پایانه کرمانشاهپایانه سنندجپایانه شهرکردپایانه یزدپایانه گرگان