برچسب: کرملین

کاخ کرملین مسکو

کاخ کرملین مسکو قلب روسیه

کاخ کرملین یکی از زیباترین کاخ های جهان در قلب روسیه شهر مسکو است که در قرن پانزدهم ساخته شده است، با ایران نیهون همراه باشید. کاخ کرملین مسکو کاخ کرملین مثلث شکل، با جهت شمالی دارای ضلع هایی به طول 750 متر که شامل تعدادی کاخ و کلیسا است این کاخ از چهار قصر، چهار کلیسا ، دیوار کرملین و برج های کرملین تشکیل شده است. کاخ کرملین از نظر تاریخی ، سمبولیک ،

ادامه مطلب