برچسب: ویزا در مرز

بدون ویزا به کدام کشورها سفر کنیم؟

کشورهای بدون نیاز به ویزا بدون ویزا به کدام کشورها می توانیم سفر کنیم؟ کشورهای بدون ویزا با پاسپورت ایران در مجموع 12 کشور است طبق فهرست سایت پاسپورت ایندکس (Passport Index)، گذرنامه ایران در رده ۸۷ قرار دارد. در ادامه با ایران نیهون همراه باشید. ویزا در مرز به این معنا است که مسافران بدون هدر دادن وقت در سفارت در فرودگاه مقصد با پرداخت مبلغی ویزای آن کشور

ادامه مطلب