برچسب: هواپیما زدگی

چطور از هواپیما زدگی جلوگیری کنیم؟

چطور از هواپیما زدگی جلوگیری کنیم؟

چطور از هواپیما زدگی جلوگیری کنیم؟ مسافرت های طولانی با هواپیما مشکلات متعددی در هنگام پرواز ایجاد می کنند،که خستگی ناشی از سفر طولانی ریتم معمولی بدن را تغییر می دهد. با ایران نیهون همراه باشید تا نکاتی را در ارتباط با مقابله با هواپیما زدگی را برسی کنیم. راهکارهای مقابله با هواپیما زدگی خستگی ناشی از سفر طولانی با هواپیما بر عملکرد روحی و جسمی افراد

ادامه مطلب