برچسب: مهرآباد

کدام پرواز کدام ترمینال

کدام پرواز ها در کدام ترمینال ها مهرآباد انجام می شود؟

کدام هواپیما در کدام ترمینال آیا تا بحال برای شما این سوال پیش آمده که در فرودگاه مهرآباد کدام پرواز در کدام ترمینال فرودگاه بین المللی مهرآباد انجام می شود؟ یا اینکه برای کدام پرواز کدام ترمینال برم؟ گاهی اوقات پیش آمده که برای پروازتان به ترمینال اشتباه مراجعه کرده اید، با ما همراه باشید تا پرواز های ایرلاین ها در ترمینال ها را فرودگاه مهرآباد را بررسی

ادامه مطلب