برچسب: سینترا

دیدنی ترین شهرهای پرتغال

شهرهای مهم پرتغال شهرهای پرتغال تنها به شهر لیسبون به عنوان پایتخت تمام عیار گردشگری این کشور محدود نمی باشد. در همه گوشه و کنار این کشور زیبا سواحل رویایی و آثارباستانی، تاریخی و هنری بی شماری است که دیگر شهرهای پرتغال را هم محبوب گردشگران کرده است. شهرهای پرتغال هر گردشگری را محو خود کرده و خاطراتی بیاد ماندنی را در یادشان به ثبت میرساند. در ادامه با مجله

ادامه مطلب