برچسب: سده

جشن سده

جشن سده (10 بهمن)

جشن سده چیست؟ جشن سده امروزه هم مانند بسیاری از جشن های باستانی ایران توسط زرتشتیان برگزار میگردد. جشن سده در صدمين روز  طی شده از زمستان بزرگ مصادف با  ۱۰ بهمن ماه و پنج روز بعد از جشن نوسره برگزار می شود و یکی از معروف ترین جشن های ایرانیان باستان را میتوان جشن سده دانست. جشن سده در سال شمار ایرانی سال به دو بخش زمستان بزرگ و تابستان بزرگ تقسیم میشد.

ادامه مطلب