برچسب: سازمان هواپیمایی

آشنایی با سازمان هواپیمایی و قانون هواپيمايی كشوری

سازمان هواپیمایی کشور چه اهدافی دارد؟ قانون سازمان هواپیمایی کشور کدام اند؟ چه میزان سازمان هواپمایی می شناسید؟برای آشنایی با سازمان هواپمایی کشور با مجله گردشگری ایران نیهون همراه باشید. آشنایی با سازمان هواپیمایی كشور قانون هواپیمایی کشور در سال 1328 در مجلس به تصویب رسید، و در نهایت سازمان هواپیمایی کشور زیر نظر وزارت راه قرار گرفت و در اواخر جنگ

ادامه مطلب