برچسب: روز خرداد

ششم فروردین زادروز آشو زرتشت

ششم فروردین زادروز زرتشت روز ششم فروردین ( خرداد )، روز تولد و به پیامبری رسیدن زرتشت می باشد که بنابر عقاید زرتشتیان این روز بزرگترین جشن ایرانیان باستان برگزار می شود.برای آشنایی بیشتر با زادروز آشو زرتشت با ایران نیهون همراه باشید. برای آشنایی با عید نوروز جشن باستانی ایرانیان و چهارشنبه سوری جشنی کهن و باستانی از ایرانیان با ما همراه باشید. زادروز

ادامه مطلب